Home » Wales » Sir Ceredigion - Ceredigion

Street Directory of Sir Ceredigion - Ceredigion, Wales

List of streets in Sir Ceredigion - Ceredigion

 • A

 • Abbey Road
  unclassified
 • Aberaeron to Lampter
  footway
 • Aberystwyth Road
  secondary
 • Adam Street
  unclassified
 • Afallen Deg
  residential
 • Afallon
  residential
 • Alban Court
  residential
 • Alban Square
  residential
 • Albert Place
  secondary
 • Albert Street
  residential
 • Albion Terrace
  service
 • Alexandra Road
  trunk
 • Alfred Place
  unclassified
 • Allt y Bryn
  residential
 • Angler's Bridge
  footway
 • Antaron Avenue
  trunk
 • Anwylfan
  residential
 • Awel yr Afon
  residential
 • B

 • Bachrhiw Fields
  residential
 • Baker Street
  unclassified
 • Banadl Road
  residential
 • Banc Y Dyffryn
  residential
 • Barley Mow
  unclassified
 • Bath House Road
  service
 • Bath Street
  unclassified
 • Beach Parade
  residential
 • Belle View Terrace
  residential
 • Berllan Deg
  residential
 • Beulah Road
  secondary
 • Bingham Lane
  service
 • Black Covert Riverside Walk
  footway
 • Black Lion Mews
  service
 • Blaen Ddol
  tertiary
 • Blaenafon Road
  residential
 • Boardwalk
  footway
 • Bont Goch
  residential
 • Brewer Street
  unclassified
 • Bridge Street
  trunk
 • Bro Allt y Graig
  unclassified
 • Bro Allt-y-Graig
  service
 • Bro Arth
  secondary
 • Bro Cadarn
  secondary
 • Bro Ceri
  residential
 • Bro Cilcer
  residential
 • Bro Cregin
  residential
 • Bro Ddewi
  residential
 • Bro Deri
  residential
 • Bro Dewi
  residential
 • Bro Fallen
  residential
 • Bro Gido
  residential
 • Bro Gwynfaen
  residential
 • Bro Henllys
  residential
 • Bro Llan
  residential
 • Bro Nantcellan
  residential
 • Bro Tawela
  residential
 • Bro Teifi
  residential
 • Bro Trichrug
  residential
 • Brogorwel
  residential
 • Bromeillion
  residential
 • Bron-y-Dre
  residential
 • Broncynfelin
  residential
 • Brongwinau
  residential
 • Brongwyn Court
  residential
 • Brongwyn Lane
  unclassified
 • Bronllethi
  residential
 • Bryn Aeron Estate
  residential
 • Bryn Ardwyn
  service
 • Bryn Deri Close
  residential
 • Bryn Eglur
  residential
 • Bryn Hafod
  residential
 • Bryn Hebog
  residential
 • Bryn Hyfryd
  residential
 • Bryn Mellion
  residential
 • Bryn Morawel
  residential
 • Bryn Onnen
  residential
 • Bryn Road
  unclassified
 • Bryn Salem
  residential
 • Bryn Steffan
  residential
 • Bryn Wyre
  residential
 • Bryn Yr Eglwys
  residential
 • Bryn Ystwyth
  residential
 • Bryn-y-Mor
  residential
 • Bryn-y-Mor Road
  residential
 • Brynamora
  unclassified
 • Brynawelon
  residential
 • Brynbedw
  residential
 • Bryncastell
  residential
 • Brynceinion
  residential
 • Brynglas
  residential
 • Brynglas Road
  residential
 • Bryngwyn Close
  residential
 • Brynheulwen
  unclassified
 • Brynmeillion
  residential
 • Brynowen Lane
  residential
 • Brynrheidol
  residential
 • Brynymor Terrace
  unclassified
 • Buarth Road
  residential
 • Bwlch Esgair Gelli
  unclassified
 • C

 • Cadwgan Place
  residential
 • Cae Bitffald
  residential
 • Cae Dash
  residential
 • Cae Gwen
  residential
 • Cae Gwylan
  residential
 • Cae Job
  residential
 • Cae Martha
  residential
 • Cae Mawr
  residential
 • Cae Melyn
  residential
 • Cae Morgan
  service
 • Cae Rhos
  residential
 • Cae Sarn
  residential
 • Cae Wern
  residential
 • Cae'r Gog
  residential
 • Cae'r Gog Terrace
  unclassified
 • Cae'r Wylan
  residential
 • Cae'rffynnon
  residential
 • Caemorgan Road
  unclassified
 • Caer Henwas
  residential
 • Caer Odyn
  residential
 • Caerfelin
  residential
 • Caergywydd
  residential
 • Caerwedros Road
  tertiary
 • Cambrian Place
  unclassified
 • Cambrian Road
  residential
 • Cambrian Square
  unclassified
 • Cambrian Street
  residential
 • Cambrian Terrace
  residential
 • Cambrian Way
  residential
 • Caradoc Road
  residential
 • Cardigan Bridge
  tertiary
 • Carreg Wen
  residential
 • Carrier's Lane
  tertiary
 • Castell Brychan
  residential
 • Castle Lane
  residential
 • Castle Malgwyn Bridge
  tertiary
 • Castle Street
  secondary
 • Cathedral View
  service
 • Cefn Esgair
  residential
 • Cefn Llan
  tertiary
 • Cefn Melindwr
  residential
 • Cefnllan
  residential
 • Cei Bach
  service
 • Ceulan Terrace
  residential
 • Chalybeate Gardens
  residential
 • Chalybeate Street
  residential
 • Chancery Lane
  residential
 • Chapel Street
  secondary
 • Charles Street
  residential
 • Church Road
  residential
 • Church Street
  residential
 • Cilgant Padarn - Padarn Crescent
  residential
 • Circular Bridge
  path
 • Circular Footpath
  footway
 • Clarach Road
  secondary
 • Clawdd Helyg
  residential
 • Cliff Drive
  residential
 • Cliff pathway
  steps
 • Cliff Road
  residential
 • Cliff Terrace
  residential
 • Clos Allt Fach
  residential
 • Clos Cadno
  residential
 • Clos Ceiliog
  residential
 • Clos Ceitho
  residential
 • Clos Corwen
  residential
 • Clos Crugiau
  residential
 • Clos Dafydd
  residential
 • Clos Deiniol
  residential
 • Clos Dewi
  residential
 • Clos Elan
  service
 • Clos Gerallt
  residential
 • Clos Gwilym
  residential
 • Clos Henri
  residential
 • Clos Llety Gwyn
  residential
 • Clos Llwyndeiniol
  residential
 • Clos Llyn Y Felin
  residential
 • Clos Morgan
  residential
 • Clos Non
  residential
 • Clos Pantyfedwen
  residential
 • Clos Pendre
  unclassified
 • Clos Pentre James
  residential
 • Clos Sulien
  residential
 • Clos Tawela
  residential
 • Clos Winifred
  residential
 • Clos y Dderwen
  residential
 • Clos y Gwyddil
  residential
 • Cnwc y Dintir
  residential
 • Coastal Footpath
  footway
 • Coastal Path Walk
  footway
 • Coed y Bryn
  residential
 • Coed y Buarth
  residential
 • Coedmor Lane
  unclassified
 • College Row
  unclassified
 • College Street
  primary
 • Coronation Drive
  secondary
 • Corporation Street
  unclassified
 • Croesffordd
  residential
 • Cross Street
  residential
 • Crugyn Dimai
  residential
 • Crynfryn Buildings
  residential
 • Crynfryn Row
  footway
 • Custom House Street
  unclassified

Places

Towns

 • Aberaeron
 • Aberystwyth
 • Borth
 • Cardigan
 • Lampeter

Villages

 • Aberarth
 • Aberporth
 • Bettws Bledrws
 • Betws Ifan
 • Beulah
 • Blaenpenal
 • Blaenporth
 • Bontgoch
 • Bow Street
 • Brongest
 • Brongwyn
 • Brynhoffnant
 • Caerwedros
 • Capel St Silo
 • Capel-y-Groes
 • Cellan
 • Cilcennin
 • Ciliau Aeron
 • Clarach
 • Comins Coch
 • Cribyn
 • Cwm-Cou
 • Cwrt-newydd
 • Devil's Bridge
 • Dihewyd
 • Drefach
 • Eglwys Fach
 • Felindre
 • Felinfach
 • Ffair Rhos
 • Ffos-y-ffin
 • Furnace
 • Goginan
 • Gwbert
 • Henfynyw
 • Llanafan
 • Llanarth
 • Llanddeiniol
 • Llanddewi Brefi
 • Llandre
 • Llandyfriog
 • Llandygwydd
 • Llandysul
 • Llanfair Clydogau
 • Llanfair Orllwyn
 • Llanfihangel-y-Creuddyn
 • Llangeitho
 • Llangoedmor
 • Llangorwen
 • Llangrannog
 • Llangwyryfon
 • Llangybi
 • Llanlwchaiarn
 • Llannon
 • Llanrhystud
 • Llanwenog
 • Llanwnnen
 • Llechryd
 • Lledrod
 • Llwyn groes
 • Llwyncelyn
 • Llwyndafydd
 • Moriah
 • Neuadd-Lwyd
 • New Quay
 • Pennant
 • Penparc
 • Penparcau
 • Penrhyncoch
 • Plwmp
 • Pont Ceri
 • Ponterwyd
 • Pontrhydfendigaid
 • Pontrhydygroes
 • Pontsian
 • Rhyddlan
 • Rhydlewis
 • Rhydyfelin
 • Sarnau
 • Silian
 • Strata Florida
 • Synod Inn
 • Tal-y-bont
 • Talsarn
 • Temple Bar
 • Tre Taliesin
 • Tre'r Ddôl
 • Tregaron
 • Tresaith
 • Troedyruar
 • Tyncelyn
 • Upper Borth
 • Ysbyty Ystwyth
 • Ystrad Aeron
 • Ystrad Meurig

Hamlets

 • Aber-Banc
 • Aber-ffrwd
 • Abermad
 • Abermagwr
 • Abermeurig
 • Aelybryn
 • Bethania
 • Blaenannerch
 • Blaencelyn
 • Blaenplwyf
 • Bontnewydd
 • Bronnant
 • Bryn Crass
 • Bryngwyn
 • Bwlch-y-groes
 • Bwlchllan
 • Capel Bangor
 • Capel Cynon
 • Capel Dewi
 • Capel Seion
 • Capel Trisant
 • Capel-Dewi
 • Carn Fawr
 • Carnfachbugeilyn
 • Croes-lan
 • Croes-y-Llan
 • Cross Inn
 • Crosswood
 • Cruddyn Bridge
 • Crymant Quarry
 • Crynfryn
 • Cwm
 • Cwm Ystwyth
 • Cwm-brwyno
 • Cwmerfyn
 • Cwmins
 • Cwmsymlog
 • Cwmtydu
 • Dôl-y-Bont
 • Dol-y-pandy
 • Dole
 • Felinwynt
 • Ffostrasol
 • Fuwch-wen-a-llo
 • Gilfachrheda
 • Glan-y-wern
 • Glandyfi
 • Glanrhyd
 • Glynarthen
 • Gorsgoch
 • Henfynyw Upper
 • Henllan
 • Horeb
 • Joppa
 • Llain
 • Llanbadarn-Trefeglwys
 • Llancynfelyn
 • Llanfarian
 • Llangybr Common
 • Llangyllo
 • Llanilar
 • Llanina
 • Llansantffraid
 • Llanychaiarn
 • Lluest-Goch
 • Maenygroes
 • Mwnt
 • Mydroilyn
 • Nanternis
 • Neaudd Cross
 • Nebo
 • Newbridge
 • Oakford
 • Olmarch
 • Pen-rhiw
 • Penbontrhydyfothau
 • Penbryn
 • Penmorfa
 • Penrhiw
 • Penrhiw-llan
 • Penrhiw-Pal
 • Pentre'r Bryn
 • Pentregat
 • Penuwch
 • Penybont
 • Pontgarreg
 • Pren-gwyn
 • Rhos y Gell
 • Rhos-y-garth
 • Rhyd-y-Beillen
 • Rhydowen
 • Rhydroser
 • Rhydypennau
 • Salem
 • Southgate
 • Stag's Head
 • Swyddffynnon
 • Tai-gwynion
 • Talgarreg
 • Tan-y-groes
 • Trawsgoed

Localities

 • Blaencrymant
 • Blaenwaun
 • BRITHDIR ROMAN FORT
 • Bryn Castell
 • Cae Cadw
 • Cefn
 • Cei Bach
 • Coedlannau
 • Craig Filain
 • Cribach
 • Cross Roads
 • Crymant-fach
 • Cwerchyr
 • Cwrws Fawr
 • Ddol
 • Dolau
 • Dyffryn
 • Gwawrfryn
 • Maes Y Bwythyn
 • Maestir
 • Pencnwcau
 • Penrhiw
 • Pont Felin-cwrrws
 • Trawscoed Roman Fort
 • Trebedw
 • Waunllan
 • Werfa

Suburbs

 • Llanbadarn Fawr
 • Waun Fawr