Home » Wales » Sir Ceredigion - Ceredigion

Sir Ceredigion - Ceredigion (Wales) Street Guide and Map

List of streets in Sir Ceredigion - Ceredigion

 • A

 • Abbey Road
 • Aberaeron to Lampter
  footway
 • Aberbarre Bridge
 • Aberystwyth Road
  secondary
 • Adam Street
 • Afallen Deg
 • Afallon
 • Alban Court
 • Alban Square
 • Albert Place
  secondary
 • Albert Street
 • Albion Terrace
  service
 • Alexandra Road
  trunk
 • Alfred Place
 • Allt y Bryn
 • Angler's Bridge
  footway
 • Antaron Avenue
  trunk
 • Anwylfan
 • Awel yr Afon
 • B

 • Bachrhiw Fields
 • Baker Street
 • Banadl Road
 • Banc Y Dyffryn
 • Bargoed Bridge
 • Barley Mow
 • Bath House Road
  service
 • Bath Street
 • Beach Parade
 • Belle View Terrace
 • Berllan Deg
 • Beulah Road
  secondary
 • Bingham Lane
  service
 • Black Covert Riverside Walk
  footway
 • Black Lion Mews
  service
 • Blaen Ddol
  tertiary
 • Blaenafon Road
 • Blaenbedwfawr Bridge
  tertiary
 • Boardwalk
  footway
 • Bont Goch
 • Brewer Street
 • Bridge Street
  trunk
 • Bro Allt y Graig
 • Bro Allt-y-Graig
  service
 • Bro Arth
  secondary
 • Bro Cadarn
  secondary
 • Bro Ceri
 • Bro Cilcer
 • Bro Cregin
 • Bro Ddewi
 • Bro Deri
 • Bro Dewi
 • Bro Fallen
 • Bro Gido
 • Bro Gwynfaen
 • Bro Henllys
 • Bro Llan
 • Bro Nantcellan
 • Bro Tawela
 • Bro Teifi
 • Bro Trichrug
 • Brogorwel
 • Bromeillion
 • Bron-y-Dre
 • Broncynfelin
 • Brongwinau
 • Brongwyn Court
 • Brongwyn Lane
 • Bronllethi
 • Bryn Aeron Estate
 • Bryn Ardwyn
  service
 • Bryn Deri Close
 • Bryn Eglur
 • Bryn Hafod
 • Bryn Hebog
 • Bryn Hyfryd
 • Bryn Mellion
 • Bryn Morawel
 • Bryn Onnen
 • Bryn Road
 • Bryn Salem
 • Bryn Steffan
 • Bryn Wyre
 • Bryn Yr Eglwys
 • Bryn Ystwyth
 • Bryn-y-Mor
 • Bryn-y-Mor Road
 • Brynamora
 • Brynawelon
 • Brynbedw
 • Bryncastell
 • Brynceinion
 • Brynglas
 • Brynglas Road
 • Bryngwyn Close
 • Brynheulwen
 • Brynmeillion
 • Brynowen Lane
 • Brynrheidol
 • Brynymor Terrace
 • Buarth Road
 • Bwlch Esgair Gelli
 • C

 • Cadwgan Place
 • Cae Bitffald
 • Cae Dash
 • Cae Gwen
 • Cae Gwylan
 • Cae Job
 • Cae Martha
 • Cae Mawr
 • Cae Melyn
 • Cae Morgan
  service
 • Cae Rhos
 • Cae Sarn
 • Cae Wern
 • Cae'r Gog
 • Cae'r Gog Terrace
 • Cae'r Wylan
 • Cae'rffynnon
 • Caemorgan Road
 • Caer Henwas
 • Caer Odyn
 • Caerfelin
 • Caergywydd
 • Caerwedros Road
  tertiary
 • Cambrian Place
 • Cambrian Road
 • Cambrian Square
 • Cambrian Street
 • Cambrian Terrace
 • Cambrian Way
  footway
 • Caradoc Road
 • Carreg Wen
 • Carrier's Lane
  tertiary
 • Castell Brychan
 • Castle Lane
 • Castle Malgwyn Bridge
  tertiary
 • Castle Street
  secondary
 • Cathedral View
  service
 • Cefn Esgair
 • Cefn Llan
  tertiary
 • Cefn Melindwr
 • Cefnllan
 • Cei Bach
  service
 • Ceulan Terrace
 • Chalybeate Gardens
 • Chalybeate Street
 • Chancery Lane
 • Chapel Street
  secondary
 • Charles Street
 • Church Road
 • Church Street
 • Cilgant Padarn - Padarn Crescent
 • Circular Bridge
  path
 • Circular Footpath
  footway
 • Clarach Road
  secondary
 • Clawdd Helyg
 • Cliff Drive
 • Cliff pathway
  steps
 • Cliff Road
 • Cliff Terrace
 • Clos Allt Fach
 • Clos Cadno
 • Clos Ceiliog
 • Clos Ceitho
 • Clos Corwen
 • Clos Crugiau
 • Clos Dafydd
 • Clos Deiniol
 • Clos Dewi
 • Clos Elan
  service
 • Clos Gerallt
 • Clos Gwilym
 • Clos Henri
 • Clos Llety Gwyn
 • Clos Llwyndeiniol
 • Clos Llyn Y Felin
 • Clos Morgan
 • Clos Non
 • Clos Pantyfedwen
 • Clos Pendre
 • Clos Pentre James
 • Clos Sulien
 • Clos Tawela
 • Clos Winifred
 • Clos y Dderwen
 • Clos y Gwyddil
 • Cnwc y Dintir
 • Coastal Footpath
  footway
 • Coastal Path Walk
  footway
 • Coed y Bryn
 • Coed y Buarth
 • Coedmor Lane
 • College Row
 • College Street
  primary
 • Coronation Drive
  secondary
 • Corporation Street
 • Croesffordd
 • Cross Street
 • Crugyn Dimai
 • Crynfryn Buildings

Places

Towns

 • Aberaeron
 • Aberystwyth
 • Borth
 • Cardigan
 • Lampeter

Villages

 • Aberarth
 • Aberporth
 • Bettws Bledrws
 • Betws Ifan
 • Beulah
 • Blaenporth
 • Bontgoch
 • Bow Street
 • Brongest
 • Brongwyn
 • Brynhoffnant
 • Caerwedros
 • Capel St Silo
 • Capel-y-Groes
 • Cellan
 • Cilcennin
 • Ciliau Aeron
 • Clarach
 • Coed-y-bryn
 • Comins Coch
 • Cribyn
 • Cwm-Cou
 • Cwrt-newydd
 • Devil's Bridge
 • Dihewyd
 • Drefach
 • Eglwys Fach
 • Felindre
 • Felinfach
 • Ffair Rhos
 • Ffos-y-ffin
 • Furnace
 • Goginan
 • Gwbert
 • Henfynyw
 • Llanafan
 • Llanarth
 • Llanddeiniol
 • Llanddewi Brefi
 • Llandre
 • Llandyfriog
 • Llandygwydd
 • Llandysul
 • Llanfair Clydogau
 • Llanfihangel-y-Creuddyn
 • Llangeitho
 • Llangoedmor
 • Llangorwen
 • Llangrannog
 • Llangwyryfon
 • Llangybi
 • Llanlwchaiarn
 • Llannon
 • Llanrhystud
 • Llanwenog
 • Llanwnnen
 • Llechryd
 • Lledrod
 • Llwyn-y-groes
 • Llwyncelyn
 • Llwyndafydd
 • Moriah
 • Neuadd-Lwyd
 • New Quay
 • Pennant
 • Penparc
 • Penparcau
 • Penrhyncoch
 • Pentrellwyn
 • Plwmp
 • Pont Ceri
 • Pont-Rhyd-Y-Groes
 • Ponterwyd
 • Pontrhydfendigaid
 • Pontsian
 • Rhyddlan
 • Rhydlewis
 • Rhydyfelin
 • Sarnau
 • Silian
 • Strata Florida
 • Synod Inn
 • Tal-y-bont
 • Talsarn
 • Temple Bar
 • Tre Taliesin
 • Tre'r Ddôl
 • Tregaron
 • Tresaith
 • Upper Borth
 • Ysbyty Ystwyth
 • Ystrad Aeron
 • Ystrad Meurig

Hamlets

 • Aber-Banc
 • Aber-ffrwd
 • Abermad
 • Abermagwr
 • Abermeurig
 • Bethania
 • Blaenannerch
 • Blaencelyn
 • Blaenpennal
 • Blaenplwyf
 • Bontnewydd
 • Brithdir
 • Bronnant
 • Bryn Crass
 • Bryndioddef
 • Bryngwyn
 • Bwlch-y-groes
 • Bwlchllan
 • Bwlchyfadfa
 • Capel Bangor
 • Capel Cynon
 • Capel Dewi
 • Capel Seion
 • Capel Trisant
 • Capel-Dewi
 • Carn Fawr
 • Carnfachbugeilyn
 • Cnwch Coch
 • Croes-lan
 • Croes-y-Llan
 • Cross Inn
 • Crosswood
 • Cruddyn Bridge
 • Crynfryn
 • Cwm
 • Cwm Ystwyth
 • Cwm-brwyno
 • Cwmerfyn
 • Cwmins
 • Cwmsymlog
 • Cwmtydu
 • Dôl-y-Bont
 • Derlwyn
 • Dol-y-pandy
 • Dole
 • Felin-Wnda
 • Felinwynt
 • Ffostrasol
 • Fuwch-wen-a-llo
 • Gartheli
 • Gilfachrheda
 • Glan-y-wern
 • Glandyfi
 • Glanrhyd
 • Glynarthen
 • Gorsgoch
 • Hawen
 • Henfynyw Upper
 • Henllan
 • Horeb
 • Joppa
 • Llain
 • Llanbadarn-Trefeglwys
 • Llancynfelyn
 • Llanfarian
 • Llangybr Common
 • Llanilar
 • Llanina
 • Llansantffraid
 • Llanychaiarn
 • Lluest-Goch
 • Llundain-fach
 • Maenygroes
 • Maesllyn
 • Mwnt
 • Mydroilyn
 • Nanternis
 • Neaudd Cross
 • Nebo
 • Newbridge
 • Oakford
 • Olmarch
 • Pant-y-crug
 • Pen-rhiw
 • Penbontrhydyfothau
 • Penbryn
 • Penmorfa
 • Penrhiw
 • Penrhiw-llan
 • Penrhiw-Pâl
 • Pentre'r Bryn
 • Pentregat
 • Penuwch
 • Penybont
 • Pont Hirwaun
 • Pontgarreg
 • Pren-gwyn
 • Rhos y Gell
 • Rhos-y-garth
 • Rhyd-y-Beillen
 • Rhydowen

Localities

 • Blaencrymant
 • Blaenwaun
 • BRITHDIR ROMAN FORT
 • Bryn Castell
 • Cae Cadw
 • Cefn
 • Cei Bach
 • Coedlannau
 • Craig Filain
 • Cribach
 • Cross Roads
 • Cwerchyr
 • Cwrws Fawr
 • Ddol
 • Dolau
 • Dyffryn
 • Gwawrfryn
 • Maes Y Bwythyn
 • Maestir
 • Pencnwcau
 • Penrhiw
 • Pont Felin-cwrrws
 • Teifi Pools
 • Trawscoed Roman Fort
 • Trebedw
 • Waunllan
 • Werfa

Suburbs

 • Llanbadarn Fawr
 • Waun Fawr